Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE
 1. Księgi inwentarzowe
 2. Księga arkuszy ocen
 3. Księga Protokół Rady Pedagogicznej
 4. Księga ewidencji dzieci
 5. Księga uczniów
 6. Księga zastępstw
 7. Księga absolwentów
 8. Druków ścisłego zarachowania
 9. Druków KW
 10. Wydawanych kart rowerowych
 11. Wydawanych legitymacji szkolnych
 12. Zarządzeń Dyrektora
 13. Świadectw
 14. Wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 15. Wypadków uczniów
 16. Wypadków pracowników
 17. Korespondencji
 18. Wyjść służbowych
 19. Pieczęci
 20. Zwolnień lekarskich
 21. Urlopów
 22. Decyzji
Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112,poz1198 z późn. zm) lub innych przepisów ogólnych.

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE:

 1. Arkusze ocen
 2. Teczki osobowe pracowników
 3. Dokumentacja finansowa
 4. Księgi protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych
 5. Dzienniki szkolne
 6. Księgi uczniów
 7. Księgi absolwentów
 8. Księgi ewidencji uczniów
Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U. Nr 112, poz1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww.ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i trb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>