Dane Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

Dyrektor: mgr Małgorzata Dudzińska

Adres: Ul. Cyganka 6/10

87-800 Włocławek

Telefon/Fax  +4854 2325835

Poczta elektroniczna: sp3wlocl[at]gmail[dot]com

Strona internetowa: www.sp3wloclawek.pl

REGON: 000205860

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds.ochrony danych osobowych

adres e-mail:  jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl;

Nr tel. 54 427-01-58

 

Informacja o Administratorze spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

– Administratorem pozyskanych danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, ul. Cyganka 6/10, tel. 54 232-58-35 e- mail: sp3wlocl[at]gmail[dot]com

– Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskanych danych jest Pani Małgorzata Dudzińska — dyrektor szkoły, tel.54 232-58-35 e- mail: sp3wlocl[at]gmail[dot]com

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak,

tel. 54 427-01-58,  adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan — podmiot, któremu powierzono dane.

– Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

– Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

– przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO

– Podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Niniejszym informuję, że w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku jest uruchomiony całodobowo na terenie korytarzy oraz przed wejściem głównym do budynku i na parkingu szkoły monitoring z wykorzystaniem kamer obejmujących wizję.

 Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 30 dni i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochronę mienia i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW.
W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich
zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu
postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.
Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w
placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do
placówki za pomocą poczty elektroniczne.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>